X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället och som genom en utbrytning ur Kris i slutet av 2008, ändrade namn 2009 till just X-CONS. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. Organisationens största förening är i Stockholm med ca 500 medlemmar och sedan finns det lokala föreningar runt om i landet. Även internationellt engagemang med start av X-CONS i andra länder. X-CONS Stockholm är f.d. Kris Stockholm som bildades 23 October-97 och är den största enskilda brottsförebyggande föreningen i Sverige med ca 45 personer engagerade på daglig basis för att hjälpa sig själva och sina bröder och systrar. Föreningen organiserar sociala aktiviteter för medlemmarna och genomför besök på fängelser och häkten samt föreläsningar i skolor mm. X-CONS Stockholm var en stor del i den kartläggning av BRÅ 2003:7 som gjordes för att studera den dåvarande föreningens resultat, det visade på ett av de bästa resultaten i Sverige.

X-CONS har tagit ett demokratiskt beslut att tillåta personer med läkemedel ordinerat av läkare, att vistas i lokaler och i verksamheter som anordnas av X-CONS. Vi utökar också samverkan med organisationer som inte arbetar exakt som oss. Det har vi inte kunnat göra tidigare. X-CONS har samverkansavtal med Kriminalvården i Stockholmsregionen, vilket vi hoppas kommer sprida sig till de övriga filialerna och lokalföreningarna.

X-CONS har också starkt tagit avstånd ifrån spel om pengar i lokaler och på verksamheter som X-CONS styr över, det för att många av oss har spel beroende och bör vara rädd om sina pengar.

I Hässleholm har vi sedan starten 2009 målmedvetet arbetat med att etablera oss som en kamratstödsförening för att underlätta och hjälpa våra medlemmars väg tillbaka in i samhället.

Vad gör vi då för att underlätta återanpassningen?

  • Vi är ett kamratstöd och då vi alla som verkar inom organisationen har gått igenom de svårigheter de nu står inför, så kan vi lättare förstå dem och vi är ju samtidigt ett levande bevis på att det går att ta sig tillbaka.
  • Man kan alltid få kontakt med oss via telefon dygnet runt alla dagar i veckan
  • Vi kan hjälpa till med olika myndighetskontakter
  • Vi har även möjlighet att erbjuda en praktikplats här hos oss
  • Vi anordnar kostnadsfritt olika aktiviteter för våra medlemmar exempelvis dartkvällar, fisketurer, grillkvällar, skogsvandringar eller vad våra medlemmar önskar.

 

Inom Föreningen arbetar vi även mycket med förebyggande åtgärder mot alkohol, droger och kriminalitet. I detta arbete har vi haft förmånen att få föreläsa på skolor och företag om hur ett liv som missbrukare och/eller kriminell är. Vi hoppas att kunna komma ut på fler skolor för att kunna informera om hur det är att vara fast i missbruket och hur man kan bryta det. Vi vill visa på att ett liv i missbruk och kriminalitet inte är en dans på rosor men att det finns hopp för dem som har fastnat.

Vi besöker även anstalterna som ligger i vårt närområde, för vi vet att vi kan vara till mycket stor hjälp för dem som sitter där när det är dags för ”muck”. Vi kan finnas som ett stöd men även hjälpa till med det mer praktiska så som att leta efter en bostad etc.

Vi har även ett nära samarbete med ABF nordost som kan skräddarsy studiecirklar för våra medlemmar  

Vi anordnar ett antal föreläsningar varje år för att belysa drog problematiken för den breda allmänheten och på så vis få dem att förstå hur allvarlig situationen verkligen är.

 

Vill du veta mer eller bara vill umgås så är du välkommen till vår lokal på

Andra avenyn 2 i Hässleholm.

Vi bjuder gärna på kaffe.